Zásady zpracování osobních údajů


Správcem Vašich osobních údajů je společnost ARBO CKP s.r.o., se sídlem Teslova 12, 702 00 Ostrava, IČ: 25838261, sp.zn. KOS v Ostravě - oddíl C, vložka 20718 (dále jen „správce“).

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. Chtěli bychom Vás informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1. Kategorie osobních údajů

Shromažďuje různé osobní údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

1.1 Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a příjmení, název firmy, e-mailovou adresu, dodací adresu, fakturační adresu, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mailovou adresu

1.2 Pokud od nás jen odebíráte marketingové zprávy shromažďujeme:

 • e-mailovou adresu

2. Účely zpracování osobních údajů:

2.1 Zpracování objednávky zboží provedenou prostřednictvím našeho e-shopu, e-mailu nebo zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).

2.2 Marketingové nabídky.

 • Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)

  • Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili.

  • Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu.

  • V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

 • Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.

 • Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním.

3. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání.

4. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy na základě oprávněného zájmu.

 • sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy pro výkon interních procesů a postupů

 • dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat

 • třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;

 • veřejným orgánům (např. policie)

5. Práva subjektů údajů

 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anomizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které jsou nutné ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů.

 • Můžete kdykoliv požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává.

 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

 • osobní údaje si můžete kdykoliv nechat aktualizovat nebo opravit

 • požadovat po Správci vymazání těchto osobních údajů

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Kontakty

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince.

ARBO CKP s.r.o.
Teslova 12
702 00 Ostrava

Zákaznická linka: 596 134 551 nebo ostrava @ arbo.cz


Chcete mít přehled o našich akcích slevách
a novinkách? Zaregistrujte svůj e-mail.

Ekologicky šetrný výrobek

 • VÝHODY PRO VÁS
 • Zázemí kamenné prodejny
 • Stabilní a silná firma s tradicí od roku 1991.
 • Široký sortiment kancelářských potřeb.
 • Ochrana Vašich osobních údajů.
 • Bezpečný nákup - provozujeme e-shop 13 let.
 • Možnost vrácení zboží do 14 dnů.
 • Možnost osobního odběru v Ostravě nebo v Hlučíně.
 • Doručení na místo od objednávky nad 1500 Kč ZDARMA
Provozovatel:
ARBO CKP s.r.o.
Teslova 12
702 00 Ostrava
Tel.: 596 134 551

© 1998-2024
Všechna práva vyhrazena.

Zobrazují se ceny včetně DPH